Grieks Restaurant O Wayos Beek
Deze website is eigendom van TA 4 Adelfia, handelend onder de naam Grieks Restaurant O’Wayos te Beek. Verder te noemen O Wayos.

Behandeling persoonsgegevens
Uw gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze Algemene Voorwaarden uitgelegd. O Wayos verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de Rijksoverheid, bijvoorbeeld ingeval van een politieonderzoek.

Online betalingen
Een betaling kan enkel worden teruggestort indien O Wayos (niet volledig) tot levering is overgegaan. Een terugboeking van uw betaling kan maximaal 10 werkdagen in beslag nemen.
Indien er een geschil ontstaat over een online betaling kan hiertoe een klacht worden ingediend bij O Wayos.

Klachtenafhandeling
O Wayos is verantwoordelijk voor (wan)prestaties van O Wayos. U kunt uw klacht melden in ons contact formulier. Elke klacht wordt door ons behandeld.

Cookies
O Wayos gebruikt een techniek genaamd ‘Cookies’ om de site zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Het Cookie dat O Wayosl gebruikt is een nummer waardoor we u de bij de volgende bestelling sneller kunnen helpen. Uw postcode wordt bijvoorbeeld alvast ingevuld, u kunt ook uw gebruikers informatie bewaren. Dit zorgt er voor dat u snel uw bestelling kunt plaatsen. Cookies worden bovendien gebruikt om te ‘onthouden’ welke producten u in uw winkelwagentje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van O Wayos. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is slechts een nummer.

Correctheid van prijzen
Hoewel O Wayos er altijd voor probeert te zorgen dat u de meest recente prijzen op uw scherm krijgt kan het door allerlei, meest externe, invloeden voorkomen dat prijzen niet correct zijn. O Wayos is verantwoordelijk voor het terugbetalen van een eventueel prijsverschil. Mocht u een prijsverschil tegenkomen zouden wij het op prijs stellen dat u dit verschil zo snel mogelijk meldt. Wij zullen vervolgens zorg dragen voor een correctie ervan.

Aansprakelijkheid
O Wayos doet haar best een zo optimaal mogelijke dienstverlening te bieden aan haar gebruikers. O Wayos accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van de website of aanverwante diensten.